Няколко думи

За мен и професионалния ми опит

Кой съм аз?

Frame 3 (1)

Здравейте! Казвам се Ивайло Сираков професор съм в Тракийския университет – гр. Стара Загора и преподавам в специалност “Рибовъдство и аквакултура”. Започнах кариерата си като магистър по екология и опазване на околната среда. В този период се зароди и желанието да се занимавам с различните видове риби, тяхното отглеждане и развъждане. Така през 2004 година записах докторантура и специализирах върху едни от най-отглежданите в България видове – пъстървовите. Темата беше свързана със супер интензивни технологии като култивирането в мрежени клетки (садки) и рециркулационни системи. Последната представляваше новост за страната ни тогава.

В същия този период започнах паралелно с академичното си образование да се занимавам и с консултанство. Консултирах ферми, които култивираха риби по класически начин в  земнонасипни и бетонни  басейни. Така придобих още практически знания и успях да установя конкретните нужди, които различните акваферми имат. 

Знаете ли как да подобрите контрола и пречистването на водите при отглеждането на риби в екологосъобразните системи като рециркулационните? А да повишите независимостта им от водоизточника? Това са и някои от въпросите, които ме отведоха към следващата стъпка в развитието ми.

Така в период от две години бях представител на една от големите немски фирми в тази област Hach Lange, която се занимава именно с това  – системи за контрол и управление на процесите за пречистване на отпадните води.

Комбинирайте сега култивирането на риби, отпадна вода, водорасли и устойчивост на системата. Това бяха и параметрите на следващия етап в моето развитие – а именно дейността ми като асистент към Тракийския университет. Две години се занимавах с това – разработване на устойчива система за аквакултура или в детайли биореактор за отглеждане на водорасли, използващ отпадни води от аквапроизводството. Това беше и времето на първите експерименти в България, свързани с използването на водорасли за заместване на рибното брашно във фуражите за риби.

Този низ от събития формираха и по-нататъшния ми университетски път. Бях гост-изследовател към Университет Гьотинген, Германия, стипендиант на DAAD. 2013-2014 бях част от изследователския екип към проекта „AQUA-SAFE” в Цюрихския университет по приложни науки, чийто фокус беше подобряването на безопасността и сигурността на аквапонната технологията за комбинирано отглеждане на риби и зеленчуци. Така натрупах още знания и опит в областта на аквапониката. Със завръщането ми от Швейцария, се фокусирах върху въвеждането на тази иновативна технология и в нашата страна, представяйки я на различни форуми, участвайки в различни проекти, съвместно с бизнеса. Така натрупвайки значителна изследователска дейност и опит по отношение на тази технология стана възможно и създаването на първите български патенти свързани с нея.

Иновативни начинания

В сътрудничество с Цюрихския университет работим по следващия иновативен проект за нашата страна – първата аквапонна ферма на покрива. 

Във всяка една стъпка от досегашните ми начинания винаги съм вярвал, че аквакултурата е област с бъдеще. Област, която освен печеливша, трябва да бъде и в хармония с природата.

Професионален опит

1-svg (3)
гОДИНИ ОПИТ
0 +
4-svg
Научни публикации
0
6-svg
Реализирани проекти
0

Медийни изяви

Пускане на видеото

Бъдещето на аквакултурата у нас

AGRO TV

Градска екоферма ще произвежда зеленчуци върху университетски покрив

БНР

Статии

Trout

Вестник Капитал

Учени от Тракийския университет разработиха инсталация за отглеждане на риба и зеленчуци​

Fish farm

Bulgarian scientists develop installation for fish and vegetables


Български учени с амбиция за калканова ферма у нас


bg_BGBG