С това мога да Ви бъда полезен

01.

Проучване

Предпроектно проучване

Информирайте се какви възможности се откриват пред Вас съобразно условията и местоположението на Вашата бъдеща акваферма. 

Предпроектното проучване дава възможност:

  • Да определим подходящо място за Вашата бъдеща ферма
  • Да изберем подходяща технология, в съответствие с подбрания вид хидробионти и първоначален технологичен проект
  • Да намалите риска от неподходящо инвестиране и загуба на пари
Fish farm
02.

Изготвяне на концепция

Изготвяне на технологичен проект

С технологичния проект получавате цялостна детайлна концепция за Вашата акваферма. Надграждайки върху предпроектното проучване, изготвяме всички елементи в детайл за технологията, както и за последователността на технологичните процеси. 

Технологичния проект е подходящ за:

  • Новосъздадени акваферми
  • При кандидатстване по различни програми
Lettuce
03.

Оптимизация на процеси

Оптимизиране на технологичните процеси с цел повишаване на устойчивостта

Съгласно Зелената сделка вече съществуващи акваферми ще бъдат стимулирани да се трансформират в устойчиви. След анализ и оценка можем да превърнем и Вашата ферма в такава.

04.

Стартиране на изградени системи

Операции при стартиране на аквапроизводство

Стартиране на изградените системи. При рециркулационните, аквапонните и биофлок системите настройката и стартирането е есенциално важен момент, от който зависи успеха им.

05.

Обучение съобразено с нуждите Ви

Обучение на персонала за работа с конкретната технология

При необходимост, може да бъде направено цялостно обучение на персонала за работа с дадената технология. За да не бъдат нарушени производствените операции ще бъде създаден план-график за провежданото обучение.

Fish
06.

Устойчивост при храненето

Създаване на рецепти за фуражи за устойчива аквакултура

Според индивидуално задание можат да бъдат разработени специализирани рецепти на фуражи за устойчиво аквапроизводство. На база на натрупания богат опит в храненето на рибите може да бъде организирано предварително тестване и оценка на качествата на получения фураж. 

Fish feed
Fish feed

Клиентите и колегите за работата с мен

Устойчивата Аквакултура - област с бъдеще

bg_BGBG